ข้อมูลประกอบการพิจารณาประชาสัมพันธ์การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์


[2023-02-01] พิธีรับและถวายหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 200 เล่ม.. [2023-02-01] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็.. [2023-02-01] กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้เป็นไปตา.. [2023-02-01] กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้เป็นไปตา.. [2023-01-31] ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการประมง (กิจ.. [2023-01-30] จัดฝึกอบรมโครงการ "ยุวประมง" รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566.. [2023-01-30] ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล.. [2023-01-30] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) และประชุมประจำเดือนข้.. [2023-01-30] ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมการจัดงาน.. [2023-01-30] กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day).. อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาประชาสัมพันธ์การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 


ข้อมูลประกอบการพิจารณาประชาสัมพันธ์การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์