ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด


ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 


ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด