ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช


ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 


ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง? รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้? ความสามารถ? ทักษณะและสมรรถณะ? เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ? ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน