พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565


[2023-01-30] เข้าร่วมประชุมชี้แจโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และโครงการพั.. [2023-01-30] พิธีวันพ่อทุนรามคำแหง และพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566.. [2023-01-30] ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ครั้งที่ 11/ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 25.. [2023-01-30] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 11/2565 ประจำ.. [2023-01-30] จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ จังหวัดสมุทรส.. [2023-01-27] ประชุมกลุ่มย่อยรายสาขาการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทร.. [2023-01-27] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่10/2565 ประจำ.. [2023-01-21] กฏกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2565.. [2023-01-16] ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ค.. [2023-01-16] พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลู.. อ่านทั้งหมด 

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565 


วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 7.00 น. นางสาวฐิติทิพย์ ด้วงเงิน นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสายรุ้ง แจ่มแจ้ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดสมุทรสงคราม ทำพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565 ณ วัดใหญ่บางปืน ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธี