แจกปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤฎีใหม่


แจกปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤฎีใหม่ 


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ลงพื้นที่แจกปัจจัยการผลิตตามงานโครงการฯ