แจกปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤฎีใหม่


[2022-11-22] ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมง จังหวัดสมทรสงคราม ค.. [2022-11-16] พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ.. [2022-11-16] โครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.. [2022-11-16] ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ป.. [2022-11-15] พิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดสมุทรสง.. [2022-10-27] ออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 /2566.. [2022-10-27] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสมุทรสงค.. [2022-10-27] ประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ กิจกรรมการทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้.. [2022-10-25] กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565.. [2022-10-23] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ถวายพระราชกุศล.. อ่านทั้งหมด 

แจกปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤฎีใหม่ 


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ลงพื้นที่แจกปัจจัยการผลิตตามงานโครงการฯ