กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2564


กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2564  


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานประมง

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2564

ณ บริเวณบ้านพักสำนักงาน