อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อปฏิบัติการส่งปลาสวยงามผ่านทางไปรษณีย์ไทย.. [2021-02-02 ] รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโ.. [2021-01-13 ] รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโ.. [2021-01-13 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.. [2020-10-15 ] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต.. [2020-03-31 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีง.. [2020-02-14 ] อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. [2018-02-08 ] กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดู.. [2018-02-08 ] ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนด วัน เ.. [2017-12-28 ]

อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561 

 เผยเเพร่: 2017-12-28  |  อ่าน: 1,338 ครั้ง

 

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย และกับเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอ มาอบรบและให้ความรู้กับประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30 คน