สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์

[2021-08-23] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. [2021-08-13] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดเว.. [2021-07-27] ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน.. [2021-07-24] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดเวลา และสถานที่ในการประเมิน.. [2021-05-17] ประกาศกรมประมง สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ.. [2021-05-07] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2021-05-05] การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2564.. [2021-05-03] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวั.. [2021-04-28] สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์.. [2021-03-24] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. อ่านทั้งหมด 

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ 

 เผยเเพร่: 2021-03-24 |  อ่าน: 523 ครั้ง

 

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง