ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เพิ่มเติม)

[2021-08-20] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ .. [2021-08-13] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเ.. [2021-07-30] ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเ.. [2021-07-23] ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเ.. [2021-03-30] ติอต่อเรา.. [2021-03-30] พระราชกำหนดการประมง 2558 .. [2021-03-30] พระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560.. [2021-03-29] แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 2560-2564.. [2021-03-29] อำนาจหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ.. [2021-01-27] สำนักงาน..

ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เพิ่มเติม) 

 เผยเเพร่: 2021-01-27 |  อ่าน: 492 ครั้ง