ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564.. [2021-11-02 ] จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประ.. [2021-09-28 ] ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ.. [2021-09-28 ] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464.. [2021-09-28 ] ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชน.. [2021-07-13 ] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ.. [2020-05-08 ] ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเล.. [2018-05-02 ] ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วย.. [2018-04-17 ] ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. [2018-03-30 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2018-01-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย 

 เผยเเพร่: 2018-01-25  |  อ่าน: 989 ครั้ง

 

วันที่1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยม สำนักงานประมงจังหวัดเลย ได้ติดตามงานไทยนิยม ยั่งยืน  ผลการดำเนินงาน กิจกรรม ด้านการประมง ทั้ง 3 เมนู และออกติดตามงานของกรมชลประทาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ บ้านหินชา  ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย