ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย


ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย 


วันที่1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยม สำนักงานประมงจังหวัดเลย ได้ติดตามงานไทยนิยม ยั่งยืน  ผลการดำเนินงาน กิจกรรม ด้านการประมง ทั้ง 3 เมนู และออกติดตามงานของกรมชลประทาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ บ้านหินชา  ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย