ฝึกอบรมประมงอาสา

[2022-01-04] งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 .. [2021-11-02] งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564.. [2021-09-28] จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประ.. [2021-09-28] ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ.. [2021-09-28] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464.. [2021-08-09] องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น.. [2021-07-19] ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประมง.. [2021-07-19] ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง.. [2021-07-13] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : .. [2021-07-13] ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชน.. อ่านทั้งหมด 

ฝึกอบรมประมงอาสา 

 เผยเเพร่: 2021-07-13 |  อ่าน: 1,724 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 15 - 16  เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 สำนักงานประมงจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการประมงอาสา ประจำปี 2561 จำนวน 30 คน ณ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และศึกษาดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในเขตพื้นที่ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย