ฝึกอบรมประมงอาสา

ฝึกอบรมประมงอาสา 

 เผยเเพร่: 2018-01-25  |  อ่าน: 1,386 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 15 - 16  เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 สำนักงานประมงจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการประมงอาสา ประจำปี 2561 จำนวน 30 คน ณ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และศึกษาดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในเขตพื้นที่ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย