ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

[2022-01-04] งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 .. [2021-11-02] งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564.. [2021-09-28] จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประ.. [2021-09-28] ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ.. [2021-09-28] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464.. [2021-07-13] ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชน.. [2020-05-08] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ.. [2018-05-02] ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเล.. [2018-04-17] ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วย.. [2018-03-30] ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. อ่านทั้งหมด 

ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง  

 เผยเเพร่: 2018-03-30 |  อ่าน: 166 ครั้ง

 

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้  นายธงชัย บัวระภา นักวิชาการประมง ร่วมกับ นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย  นายสมมิตร ธรรมมิยะ ประมงอำเภอท่าลี่ และนางสาวเข็มทอง หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง ส่งมอบวัสดุการเกษตร ได้แก่ พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ, พันธุ์ปลานิล, พันธุ์ปลาตะเพียน, พันธุ์ปลาไน พันธุ์ปลาดุก ลูกพันธุ์กบ และอาหารปลากินพืช ตามรายงานความต้องการของของเกษตรกร ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง เกษตรกร ศพก.เครือข่ายรายเก่า (6 :1)  อำเภอนาแห้ว เกษตรกรจำนวน 6 ราย  ส่งมอบปัจจัยฯ ณ ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว , อำเภอเมืองเลย เกษตรกรจำนวน 6 ราย ส่งมอบปัจจัยฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย,อำเภอภูเรือ เกษตรกร จำนวน 6 ราย  ส่งมอบปัจจัยฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ,  อำเภอท่าลี่ เกษตรกร จำนวน 6 ราย ส่งมอบปัจจัยฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่  และอำเภอภูกระดึง เกษตรกรจำนวน 6 ราย ส่งมอบปัจจัยฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย