ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ คลองน้ำหมัน? หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอำเภอด่านซ้าย และองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย จำนวน 500,000 ตัว โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ยังได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนสำหรับปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย เพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดต่อไป