วันที่ 15 มค 2563 นายธันว์ จิตตนูนท์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ให้นำพันธุ์ปลากะพงขาวจำนวน 80,000 ตัว ไปร่วมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกับสำนักงานประมงอำเภอท้ายเหมือง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงพังงา และชุมชนบ้านคลองเจริญ ที่ท่าเทียบเรือคลองเจริญ ม.2 บ้านคลองเจริญ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยก.. [2021-03-25 ] วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา.. [2021-03-25 ] #กรมประมง...เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 64 หวั่น!! พื้นที่แล้งซ้ำซากน้.. [2021-03-23 ] ขั้นตอนการรับบริจาคครุภัณฑ์ กรมประมง.. [2021-03-23 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ เลี้ยงตั.. [2021-02-25 ] วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ.. [2020-12-18 ] วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศู.. [2020-12-14 ] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา กรมประมง เรื.. [2020-12-14 ] วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสุทธินี ลิ้มธรรมหิศร ผู้อำน.. [2020-11-12 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และ.. [2020-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 15 มค 2563 นายธันว์ จิตตนูนท์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ให้นำพันธุ์ปลากะพงขาวจำนวน 80,000 ตัว ไปร่วมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกับสำนักงานประมงอำเภอท้ายเหมือง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงพังงา และชุมชนบ้านคลองเจริญ ที่ท่าเทียบเรือคลองเจริญ ม.2 บ้านคลองเจริญ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  

 เผยเเพร่: 2020-10-14  |  อ่าน: 475 ครั้ง