วันที่ 4 กันยายน 2562 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ร่วมกันต้อนรับ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของศูนย์ฯและนิทรรศการเต่าทะเลแหล่งเรียนรู้คู่การอนุรักษ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสุทธินี ลิ้มธรรมหิศร ผู้อำน.. [2020-11-12 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และ.. [2020-10-14 ] วันที่ 1 กันยายน 2563 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2020-09-03 ] โครงสร้างศูนย์ฯ.. [2020-06-30 ] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา กรมประมง เรื.. [2020-06-10 ] ติดตามสินค้าสัตว์น้ำ ได้นะคะ ระบบจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries shop) ht.. [2020-06-01 ] ประกาศแผนการรับมือสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ตามราบละเอียดนี้.. [2020-05-29 ] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา กรมประมง เรื.. [2020-02-24 ] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา กรมประมง เรื.. [2020-02-18 ] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต.. [2020-01-30 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ร่วมกันต้อนรับ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของศูนย์ฯและนิทรรศการเต่าทะเลแหล่งเรียนรู้คู่การอนุรักษ์ 

 เผยเเพร่: 2020-01-30  |  อ่าน: 323 ครั้ง