วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวสาธิยา หวานดี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางกรรณิกา ปรีดาผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะ ร่วมกับนางอาภรณ์ บุญสงค์ ประมงอำเภอตะกั่วป่า ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมปล่อยพันธุ์ หอยชักตีน ขนาด 1 เซนติเมตร จำนวน 15,000 ตัว และพ่อแม่พันธุ์หอยชักตีน จำนวน 100 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุทัศน์ ขันทะหัตถ์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธี


[2023-05-03] วันที่ 28 เมษายน 2566 นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2023-04-18] วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย.. [2023-03-20] วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย.. [2023-03-09] วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ.. [2023-02-10] ประกาศผลการสอบพนักราชการ ตำแหน่ง พนักผู้ช่วยประมง.. [2023-02-10] วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.15 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อ.. [2023-02-06] วันศุกร์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำ.. [2023-02-06] ข่าวประชาสัมพันธ์รับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2023-02-06] ปล่อยพันธุ์หอยชักตีน ณบ้านท่าดินแดง.. [2023-02-06] วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยก.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวสาธิยา หวานดี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางกรรณิกา ปรีดาผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะ ร่วมกับนางอาภรณ์ บุญสงค์ ประมงอำเภอตะกั่วป่า ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมปล่อยพันธุ์ หอยชักตีน ขนาด 1 เซนติเมตร จำนวน 15,000 ตัว และพ่อแม่พันธุ์หอยชักตีน จำนวน 100 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุทัศน์ ขันทะหัตถ์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook