วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.15 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวสาธิยา หวานดี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางกรรณิกา ปรีดาผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์และการอนุรักษ์เต่าทะเล แก่คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 46 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่


[2023-05-03] วันที่ 28 เมษายน 2566 นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2023-04-18] วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย.. [2023-03-20] วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย.. [2023-03-09] วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ.. [2023-02-10] ประกาศผลการสอบพนักราชการ ตำแหน่ง พนักผู้ช่วยประมง.. [2023-02-10] วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.15 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อ.. [2023-02-06] วันศุกร์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำ.. [2023-02-06] ข่าวประชาสัมพันธ์รับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2023-02-06] ปล่อยพันธุ์หอยชักตีน ณบ้านท่าดินแดง.. [2023-02-06] วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยก.. อ่านทั้งหมด 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.15 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวสาธิยา หวานดี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางกรรณิกา ปรีดาผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์และการอนุรักษ์เต่าทะเล แก่คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 46 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook