วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ร่วมต้อนรับนายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดร.พิชญา ชัยนาค ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย ของศูนย์ฯ โดยได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลากระพงแดง หอยชักตีน หอยตะโกรมกรามขาว และปลิงทะเล


[2023-01-17] วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย.. [2023-01-16] วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย.. [2022-12-28] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เรื่อง รายช.. [2022-12-16] วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-12-15] วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา.. [2022-12-09] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงารับสมัคร พนักงานรา.. [2022-12-05] วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-11-26] วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อ.. [2022-11-22] วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำ.. [2022-11-17] การเพาะเลี้ยงปลากะพงแดง.. อ่านทั้งหมด 

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ร่วมต้อนรับนายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดร.พิชญา ชัยนาค ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย ของศูนย์ฯ โดยได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลากระพงแดง หอยชักตีน หอยตะโกรมกรามขาว และปลิงทะเล  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง