วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน อำเภอท้ายเหมือง เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบแนวทางการบริหารราชการของ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเพื่อพลิกโฉมพังงาสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม


[2023-01-17] วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย.. [2023-01-16] วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย.. [2022-12-28] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เรื่อง รายช.. [2022-12-16] วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-12-15] วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา.. [2022-12-09] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงารับสมัคร พนักงานรา.. [2022-12-05] วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-11-26] วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อ.. [2022-11-22] วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำ.. [2022-11-17] การเพาะเลี้ยงปลากะพงแดง.. อ่านทั้งหมด 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน อำเภอท้ายเหมือง เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบแนวทางการบริหารราชการของ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเพื่อพลิกโฉมพังงาสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง