วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐวิภา ทองไสว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวนงค์พงา เกตุชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และเวลา 18.00 น. ได้มอบหมายให้ นางกรรณิกา ปรีดาผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายศิรภัทร มาตย์บุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องราชสักการะ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี


[2023-02-06] วันศุกร์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำ.. [2023-02-06] ข่าวประชาสัมพันธ์รับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2023-02-06] ปล่อยพันธุ์หอยชักตีน ณบ้านท่าดินแดง.. [2023-02-06] วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยก.. [2023-02-06] วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยกา.. [2023-02-06] เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำ.. [2023-02-06] เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู.. [2023-01-17] วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย.. [2023-01-16] วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย.. [2022-12-28] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เรื่อง รายช.. อ่านทั้งหมด 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐวิภา ทองไสว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวนงค์พงา เกตุชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และเวลา 18.00 น. ได้มอบหมายให้ นางกรรณิกา ปรีดาผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายศิรภัทร มาตย์บุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องราชสักการะ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง