วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.20 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา พร้อมด้วย นางสาวนงค์พงา เกตุชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในกิจกรรม “รวมพลขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่พังงาสู่ครัวอันดามัน” ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมเยี่ยมชม ธนาคารปูม้า และเข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ หมู่บ้านชาวประมงบางพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว และกุ้งกุลาดำจำนวน 100,000 ตัว


[2022-12-05] วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-11-26] วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อ.. [2022-11-22] วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำ.. [2022-11-17] การเพาะเลี้ยงปลากะพงแดง.. [2022-11-04] วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาป.. [2022-10-31] วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-10-28] เปิดรับสมัครงาน (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง.. [2022-10-23] วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนว.. [2022-10-18] การเพาะพันธุ์ปลากะพงแดง.. [2022-10-14] วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. อ่านทั้งหมด 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.20 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา พร้อมด้วย นางสาวนงค์พงา เกตุชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในกิจกรรม “รวมพลขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่พังงาสู่ครัวอันดามัน” ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมเยี่ยมชม ธนาคารปูม้า และเข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ หมู่บ้านชาวประมงบางพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว และกุ้งกุลาดำจำนวน 100,000 ตัว  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง