วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา พร้อมด้วยนายธันว์ จิตตนูนท์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวนงค์พงา เกตุชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางกรรณิกา ปรีดาผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายศริภัทร มาตย์บุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่อง ในวันประมงแห่งชาติ ณ ริมคลองจูด หมู่ที่ 5 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ กุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว


[2022-12-05] วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-11-26] วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อ.. [2022-11-22] วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำ.. [2022-11-17] การเพาะเลี้ยงปลากะพงแดง.. [2022-11-04] วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาป.. [2022-10-31] วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-10-28] เปิดรับสมัครงาน (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง.. [2022-10-23] วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนว.. [2022-10-18] การเพาะพันธุ์ปลากะพงแดง.. [2022-10-14] วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. อ่านทั้งหมด 

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา พร้อมด้วยนายธันว์ จิตตนูนท์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวนงค์พงา เกตุชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางกรรณิกา ปรีดาผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายศริภัทร มาตย์บุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่อง ในวันประมงแห่งชาติ ณ ริมคลองจูด หมู่ที่ 5 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ กุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง