วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และนางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและครูฝึกในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี ในกิจกรรมลงนามความร่วมมือ เชิดชูเกียรติ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และนิเทศน์ติดตามการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ “โครงการขยายและยกระดับระบบทวิภาคีสู่มาตรฐาน” ณ โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา ซึ่งมี นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ประธานกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดพังงา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม


[2022-08-11] วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-08-11] วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-08-01] วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-07-27] วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ.. [2022-07-27] วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-07-27] วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-07-26] วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนว.. [2022-07-21] วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-07-21] วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผ.. [2022-07-06] วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. อ่านทั้งหมด 

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และนางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและครูฝึกในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี ในกิจกรรมลงนามความร่วมมือ เชิดชูเกียรติ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และนิเทศน์ติดตามการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ “โครงการขยายและยกระดับระบบทวิภาคีสู่มาตรฐาน” ณ โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา ซึ่งมี นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ประธานกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดพังงา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง