วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ต้อนรับนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ หอยชักตีน หอยตะโกรมกรามขาว ปลากะพงขาว สาหร่ายพวงองุ่น ปลิงทะเล และปลาสวยงาม และงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล


[2022-08-11] วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-08-11] วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-08-01] วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-07-27] วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ.. [2022-07-27] วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-07-27] วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-07-26] วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนว.. [2022-07-21] วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-07-21] วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผ.. [2022-07-06] วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. อ่านทั้งหมด 

วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ต้อนรับนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ หอยชักตีน หอยตะโกรมกรามขาว ปลากะพงขาว สาหร่ายพวงองุ่น ปลิงทะเล และปลาสวยงาม และงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง