วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาและคณะ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพังงา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ท่าเทียบเรือสุระกุล หมู่ที่ 1 ซอยเทศบาล 3 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธี โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาด P15 จำนวน 2,000,000 ตัว ปลากะพงขาว ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 44 ตัว และหอยชักตีน ขนาด 1 - 2 เซนติเมตร จำนวน 5,000 ตัว


[2022-08-11] วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-08-11] วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-08-01] วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-07-27] วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ.. [2022-07-27] วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-07-27] วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-07-26] วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนว.. [2022-07-21] วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-07-21] วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผ.. [2022-07-06] วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. อ่านทั้งหมด 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาและคณะ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพังงา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ท่าเทียบเรือสุระกุล หมู่ที่ 1 ซอยเทศบาล 3 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธี โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาด P15 จำนวน 2,000,000 ตัว ปลากะพงขาว ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 44 ตัว และหอยชักตีน ขนาด 1 - 2 เซนติเมตร จำนวน 5,000 ตัว  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง