วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวพังงา บริเวณตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ร่วมกับประมงจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลคลองเคียน โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ หอยชักตีน จำนวน 50,000 ตัว และปลิงทะเลระยะ Doliolaria จำนวน 300,000 ตัว


[2022-06-30] วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนว.. [2022-06-06] วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-06-06] วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-06-06] วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-06-06] วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำ.. [2022-06-02] วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำ.. [2022-05-23] วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแล.. [2022-05-23] วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้.. [2022-04-07] กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565.. [2022-03-31] วันที่ 26 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพั.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวพังงา บริเวณตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ร่วมกับประมงจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลคลองเคียน โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ หอยชักตีน จำนวน 50,000 ตัว และปลิงทะเลระยะ Doliolaria จำนวน 300,000 ตัว  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง