วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลของจังหวัดพังงา ณ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสายัณห์ หมื่นพันธ์ ประธานชมรมผู้เเลี้ยงกุ้งอ่าวพังงา นายศักดิ์สหกรณ์ คงสมุทร ประธาน คลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ประกอบการนาเลี้ยงและผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล โดยมีนายสุชาติ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดพังงาเป็นประธาน


[2022-06-30] วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนว.. [2022-06-06] วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-06-06] วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำน.. [2022-06-06] วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวย.. [2022-06-06] วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำ.. [2022-06-02] วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำ.. [2022-05-23] วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแล.. [2022-05-23] วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้.. [2022-04-07] กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565.. [2022-03-31] วันที่ 26 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพั.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลของจังหวัดพังงา ณ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสายัณห์ หมื่นพันธ์ ประธานชมรมผู้เเลี้ยงกุ้งอ่าวพังงา นายศักดิ์สหกรณ์ คงสมุทร ประธาน คลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ประกอบการนาเลี้ยงและผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล โดยมีนายสุชาติ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดพังงาเป็นประธาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค