พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณลานเต่า ชายหาดท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการเปิดงาน


[2022-05-23] วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแล.. [2022-05-23] วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้.. [2022-04-07] กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565.. [2022-03-31] วันที่ 26 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพั.. [2022-03-23] ข่าวประชาสัมพันธ์ กุ้งขาวสิชล.. [2022-03-14] วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู.. [2022-03-03] วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำ.. [2022-02-28] การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน.. [2022-02-24] วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ.. [2022-02-21] วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ.. อ่านทั้งหมด 

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณลานเต่า ชายหาดท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการเปิดงาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค