วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้ นายธันว์ จิตตนูนท์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ ลงพื้นที่คลองไทรมาส ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพังงา และกลุ่มประมงพื้นบ้าน เพื่อปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,500,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ


วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้ นายธันว์ จิตตนูนท์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ ลงพื้นที่คลองไทรมาส ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพังงา และกลุ่มประมงพื้นบ้าน เพื่อปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,500,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค