วันที่ 1ุ6 มิถุนายน 2564เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาและข้าราชการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าlสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ริมคลองงา บริเวณท่าเทียบเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน โดยศูนย์ฯ สนับสนุนพันธู์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว


วันที่ 1ุ6 มิถุนายน 2564เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาและข้าราชการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าlสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ริมคลองงา บริเวณท่าเทียบเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน โดยศูนย์ฯ สนับสนุนพันธู์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค