วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้ นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ ลงพื้นที่บ้านบางจัน ต.หล่อยูง และบ้านย่านสะบ้า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ขนาด 1 ซม. จำนวน 50,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีข้าราชการจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมปล่อยในครั้งนี้ด้วย

ันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย.. [2021-10-07 ] ประกาศจัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เรื่องประ.. [2021-08-30 ] การเพาะพันธุ์หอยชักตีน.. [2021-08-27 ] วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ.. [2021-08-24 ] วันที่ 1ุ6 มิถุนายน 2564เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ.. [2021-08-23 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2564เวลา 11.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศู.. [2021-08-23 ] วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ.. [2021-08-23 ] วันที่ 29 กรกฏาคม 256ภ4เวลา 10.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ.. [2021-08-09 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอรับโอน.. [2021-06-10 ] จองสัตว์น้ำออนไลน์.. [2021-06-09 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้ นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ ลงพื้นที่บ้านบางจัน ต.หล่อยูง และบ้านย่านสะบ้า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ขนาด 1 ซม. จำนวน 50,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีข้าราชการจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมปล่อยในครั้งนี้ด้วย 

 เผยเเพร่: 2021-06-09  |  อ่าน: 68 ครั้ง