ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก 

 เผยเเพร่: 2021-04-23  |  อ่าน: 224 ครั้ง

 

วันที่ 8 เมษายน 2563  เวลา 01.15 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก จำนวน 2 ใบอนุญาต ประเภทสัตว์น้ำสวยงามมีชีวิต จำนวน 9 , 10 กล่อง ปริมาณ 7,245 และ 8,471 ตัว ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ/606 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป