ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า.. [2020-07-07 ] ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก.. [2020-06-29 ] ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า.. [2020-06-24 ] ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก.. [2020-06-22 ] ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก.. [2020-06-22 ] ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก.. [2020-06-11 ] ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก.. [2020-06-02 ] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก.. [2020-04-23 ] ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก.. [2020-04-15 ] ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก.. [2020-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

 เผยเเพร่: 2020-04-08  |  อ่าน: 41 ครั้ง

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 15 กล่อง ปริมาณ 205 ตัว ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ/638 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (สป.5 ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง)และใบอนุญาตส่งออก จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป