ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทผลิตภัณฑ์จากเลือดจระเข้น้ำจืด จำนวน 24 ขวด 1 กล่อง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนทางไปรษณีย์  ตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทผลิตภัณฑ์จากเลือดจระเข้น้ำจืด จำนวน 24 ขวด 1 กล่อง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนทางไปรษณีย์  ตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป