ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.06 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครง มีชีวิต จำนวน 68 กิโลกรัม, ปูทะเล มีชีวิต จำนวน 52 กิโลกรัม, ปูม้า มีชีวิต จำนวน 46 กิโลกรัม กั้งตั๊กแตน มีชีวิต จำนวน 141 กิโลกรัม และหอยพิม มีชีวิต จำนวน 1,058 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป