ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปลาอะโรวาน่า มีชีวิต จำนวน 26 ตัว 6 กล่อง นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยและอนุญาตให้นำเข้าต่อไป