ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 17:00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 3,642 ตัว ส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออกฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยและอนุญาตให่ส่งออกต่อไป