ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 

 บริการประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประมง


     วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14:00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิมมีชีวิต จำนวน 1,782กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยและอนุญาตให้นำเข้าต่อไป