ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

 บริการประชาชน  แปรรูป / นำเข้าส่งออก


วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 14.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทกระเป๋าสตางค์หนังจระเข้น้ำจืด จำนวน 26 ชิ้น ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาต ฯ (สป.5 สิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูป ) จึงตรวจปล่อยและอนุญาตให้ส่งออกต่อไป