ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 

 บริการประชาชน  แปรรูป / นำเข้าส่งออก


วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทปูทะเลมีชีวิต   จำนวน 300 กิโลกรัม หอยแครงมีชีวิต จำนวน 780 กิโลกรัม และหอยแครงมีชีวิต จำนวน 960 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อย และอนุญาตให้นำเข้าต่อไป