ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครงมีชีวิต ปริมาณ 510 กิโลกรัม ปูทะเลมีชีวิตปริมาณ 345 กิโลกรัม และหอยจุ๊บแจงมีชีวิต ปริมาณ 1,920 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย  วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครงมีชีวิต ปริมาณ 510 กิโลกรัม ปูทะเลมีชีวิตปริมาณ 345 กิโลกรัม และหอยจุ๊บแจงมีชีวิต ปริมาณ 1,920 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย