ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครงมีชีวิต ปริมาณ 1,275 กิโลกรัม และปูทะเลมีชีวิต ปริมาณ 255 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย