ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 17:45 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 673 ตัว ส่งไปยังประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออกฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อย และอนุญาตให้ส่งออกต่อไป