ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทกระเป๋าสตางค์หนังจระเข้น้ำจืด จำนวน 132 ชิ้น ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตฯ (สป.5 สิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูป) จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป