ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 

 บริการประชาชน  แปรรูป / นำเข้าส่งออก


  วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทลูกปลาเก๋ามีชีวิต จำนวน 25,000 ตัว จำนวน 60 กล่อง นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ FD397 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้    ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป