ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.27 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาตะเพียนและปลาซ่ง ปรุงแต่ง จำนวน 150 กล่อง น้ำหนัก 3,100 กิโลกรัม ส่งออกไปยังประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออกฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป