ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำส่งออก


ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำส่งออก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำส่งออก ประเภทเนื้อปลาหมึกกล้วยยักษ์ หั่นแช่แข็ง จำนวน 9 กล่อง น้ำหนัก 216 กิโลกรัม ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออกฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป