ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

 บริการประชาชน  แปรรูป / นำเข้าส่งออก


วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทกระเป๋าสตางค์หนังจระเข้น้ำจืด จำนวน 30 ชิ้น ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ทางไปรษณีย์ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามเเอกสาร จึงได้ตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป