ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

 เผยเเพร่: 2021-08-07  |  อ่าน: 87 ครั้ง

 

วันที่  10 สิงหาคม 2564 เวลา 19.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก จำนวน   4  ใบอนุญาต     ประเภทปูทะเลมีชีวิต  จำนวน  104 , 323 กล่อง น้ำหนัก 1,626 และ 6,405  กิโลกรัม และกุ้งมังกรมีชีวิต จำนวน  8 , 9 กล่อง น้ำหนัก 126 และ 183 กิโลกรัม ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบินที่ XJ/764 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป