ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

 เผยเเพร่: 2021-08-07  |  อ่าน: 136 ครั้ง

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก จำนวน 3 ใบอนุญาต ประเภทปูทะเลมีชีวิต  จำนวน  161 , 120 กล่อง น้ำหนัก 3,456 , 3,508 กิโลกรัม กุ้งมังกรมีชีวิตจำนวน 20  กล่อง น้ำหนัก 331 กิโลกรัม และกั้งตั๊กแตนมีชีวิตจำนวน 6 กล่อง น้ำหนัก 93 กิโลกรัม ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบินที่ XJ/764 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป